Link til Dansk Flygtningehjælps hjemmeside:  

www.drc.ngo

Nyt fra DRC nov. 2020:

Få hjælp til matematik online
Matematikcenter, som er en non-profit organisation, der vil give børn og unge lyst til at udforske matematikkens verden, driver læringsportalen webmatematik, hvor man kan finde svar på spørgsmål om matematik i udskolingen og på ungdomsuddanelser. Gå til sitet her. Matematikcenters svenske søsterorganisation har en side på arabisk, som du kan tilgå her.

Nyt infohæfte om inddragelse af opholdstilladelse
Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet et nyt infohæfte til flygtninge om inddragelse og forlængelse af opholdstilladelse. Find hæftet her. Hæftet er ved at blive oversat til flere sprog. Når oversættelserne er færdige, kommer de til at ligge her.

Flygtninge på § 7.3 kan nu blive skilt
Familieretshuset, som behandle sager, der handler om familien i bred forstand, har tidligere vurderet, at de ikke havde kompetence til at behandle ansøgninger om seperation og skilsmisse fra flygtninge, der har ophold efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Familiehuset har nu ændret vurdering og praksis, hvilket betyder, at flygtninge på §7, stk. 3 nu kan blive skilt. Læs mere her

Nyt om biometri
Udlændingestyrelsen har ændret fristen for at få optaget biometri fra mandag d. 9. november, så man har en frist på 8 uger til optagelse af biometri (foto og fingeraftryk) fra man indgiver en ansøgning. Læs mere her

Med venlig hilsen
Dansk Flygtningehjælp - Frivilligafdelingen
Bente Bækgaard

 Nyt fra DCR okt. 2020:

Anbefalinger frem til 18. oktober
For at mindske spredningen af corona-smitte anbefaler Dansk Flygtningehjælp fortsat frivilliggrupperne at basere tilbud og aktiviteter på individuel rådgivning med god afstand og værnemidler frem til 18. oktober. I samme periode anbefaler vi, at man aflyser større, sociale arrangementer. Henvis gerne flygtninge til vores online rådgivninger DRC Lektiehjælp online og DRC Sproghjælp online.

Rådgivning til flygtninge i forbindelse med genvurdering af opholdstilladelser
Mange syriske flygtninge med ophold efter udlændingelovens §7.3. vil i den kommende periode blive indkaldt til en samtale hos Udlændingestyrelsen eller blive bedt om at indsende oplysninger med henblik på genvurdering af deres opholdstilladelse. Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling yder rådgivning til personer, der er i risiko for at miste deres opholdstilladelse som flygtning i Danmark. Læs mere her

Notat om midlertidig opholdstilladlelser er opdateret
Dansk Flygtningehjælp har opdateret notatet om flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus & opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Der er bl.a. sket positive ting i forhold til retten til videregående uddannelse uden egenbetaling. Find notatet her

Ny hjemmeside
Dansk Flygtningehjælp har fået en ny hjemmeside. Du finder Frivilligafdelingens side under menuen 'Støt os', og du kan gå direkte dertil med drc.ngo/frivillig. Vi forventer at flygtning.dk/frivillig lukker i løbet af et par uger.

Vi bliver hjemme og passer på hinanden, årets landsindsamling bliver digital
Vi håber, at du vil være med til at gøre en forskel igen i år - ikke ved at stemme dørklokker, men ved at samle ungerne til en kreativ og meningsfuld hyggestund til fordel for mennesker på flugt. Læs mere her og bestil et gratis tegnekit her på tegnethjem.

Med venlig hilsen
Frivilligafdelingen - Dansk Flygtningehjælp
Bente Bækgaard

Nyt fra DFH maj 2020:

DRC Dansk Flygtningehjælp tilpasser sine integrationsaktiviteter i Danmark

For at styrke arbejdet med at integrere flygtninge i Danmark samt sikre en fortsat økonomisk sund organisation, har DRC Dansk Flygtningehjælp besluttet at tilpasse organisationens arbejde i Danmark, så der i højere grad sættes fokus på DRC's kernemålgruppe, som er flygtninge. Det medfører en afvikling af Lærdansk-skolerne og Tolkeservice, og giver DRC Dansk Flygtningehjælp mulighed for at fokusere det øvrige integrationsarbejde landet over.

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) har siden 1956 drevet integrationsindsatser for flygtninge og fordrevne i Danmark. Det vil fortsat være en stor og vigtig opgave for organisationen. I disse år kommer der færre flygtninge til Danmark, men der er fortsat behov for at hjælpe flygtninge på vej med integration i Danmark.

DRC har gennem årene opbygget en bred portefølje af indsatser til at fremme integration af flygtninge i Danmark: Sprogundervisning, tolkeservice, beskæftigelsesfremme, trivsel i flygtningefamilier samt andre indsatser. DRC arbejder som fagligt specialiseret leverandør til danske myndigheder, herunder kommuner, og har derudover et stort landsdækkende netværk af 7.500 frivillige, der hjælper flygtninge på vej med integrationen.

På områderne for sprogundervisning og tolkeservice, hvor DRC er leverandør til et antal kommuner, har vilkårene for at operere ændret sig betydeligt.

"Med en halvering af antal kursister på sprogskolerne de seneste par år, ændret lovgivning, indførelse af gebyrer og et prispresset marked, er det en udfordring at drive indsatserne med den ønskede kvalitet, og det har særligt vist sig vanskeligt at skabe økonomisk balance i sprogskolerne. Helt aktuelt har COVID-19 pandemien forstærket de vanskelige vilkår. Desuden er en større og større del af kursisterne og modtagerne af tolkeydelser andre udlændinge end flygtninge," siger Charlotte Slente, generalsekretær for DRC, og fortsætter:

"Vi ser os desværre nødsaget til at afvikle to af vores indsatsområder i Danmark: Sprogskolerne Lærdansk, som vi driver for 11 kommuner, og Tolkeservice. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, ikke mindst fordi vi med vores mange dygtige og dedikerede medarbejdere har leveret fantastiske resultater, så flygtninge og andre udlændinge har fået en bedre start i Danmark. Vi skylder vores medarbejdere en stor tak for deres indsats. Men det er samtidig en nødvendig beslutning. DRC er en stor, verdensomspændende organisation med en omsætning på over 3 milliarder kroner fordelt på Danmark og 40 lande rundt omkring i verden. Her leverer vi humanitær bistand og langsigtede løsninger til flygtninge, fordrevne og deres værtssamfund. Vi afvikler sprogskolerne og tolkeservice i Danmark for også fremadrettet at kunne holde den danske og store udenlandske operation økonomisk sund," siger Charlotte Slente.

Der er stadig integrationsudfordringer i Danmark. Til trods for gode resultater med at få nye flygtninge hurtigere i arbejde, er der fortsat en opgave med at fremme beskæftigelse for flygtninge i Danmark og sikre trivsel og integration i lokalsamfundet. Det er et område, hvor DRC har en stærk faglig kompetence og lang erfaring, der efterspørges af mange kommuner.

"DRC fortsætter det vigtige integrationsarbejde i Danmark med et styrket fokus på flygtninge - både nytilkomne og flygtninge, der har været i Danmark i længere tid - som er den målgruppe, vi er sat i verden for at hjælpe. Der er stadig brug for integrationsarbejde i kommunerne, og derfor vil DRC fortsætte indsatserne indenfor beskæftigelses- og børne-/familieområdet. Desuden vil DRC's aktive og landsdækkende netværk af 7.500 frivillige også fremover være brobyggere mellem flygtninge og det danske samfund, og vi vil også fortsætte det vigtige fortalerarbejde i Danmark samt udviklingen af nye metoder og projekter for integrationsindsatsen, baseret på vores praktiske erfaringer," slutter Charlotte Slente.

Afviklingen af sprogskolerne vil ske i takt med, at kontrakter udløber eller i overensstemmelse med opsigelsesfrister i de relevante kontrakter. De sidste af aftalerne ventes afviklet ved udgangen af 2021.

I Favrskov betyder det, at vi forventer at Lærdansk lukker senest 31. december 2021

I Odense betyder det, at Lærdansk lukker 31. december 2021

I Svendborg betyder det, at Lærdansk lukker 30. juni 2021

I Herning betyder det, at Lærdansk lukker 30. april 2021

I Kerteminde betyder det, at undervisningen ophører 31. marts 2021

I Nyborg betyder det, at Lærdansk lukker 31. marts 2021

I Thisted betyder det, at Lærdansk lukker 31. marts 2021

I Syddjurs betyder det, at Lærdansk lukker 28. februar 2021

I Ringkøbing-Skjern betyder det, at Lærdansk lukker 31. december 2020

I Ringsted betyder det, at Lærdansk lukker 31. december 2020

I Næstved betyder det, at Lærdansk lukker 31. december 2020

I Århus betyder det, at Lærdansk lukker 31. december 2020

Tolkeservice ventes afviklet senest 31. august 2022.

Yderligere information: DRC Dansk Flygtningehjælp Presse · flygtning.ngo Tel: 28 11 67 27 · facebook.com/danskflygtningehjælp press@drc.ngo · twitter.com/DRC_dk

Onlinekurser for frivillige
Vil du vide mere om Eritrea, boligplacering af flygtninge eller øknomiske ydelser? DRC Dansk Flygtningehjælp sætter løbende onlinekurser op for frivillige, hvor du kan blive klogere på forhold omkring flygtninge og frivillighed. Følg med i kursusprogrammet her

Genåbningspuljen støtter frivilliges kontakt med flygtninge
Er der brug for håndsprit, pavillioner eller en parasol for at åbne de frivillige tilbud under de gældende retningslinjer? DRC Dansk Flygtningehjælps nye Genåbningspulje støtter frivilliggrupper i at styrke kontakt med lokale flygtninge. Læs mere om Genåbningspuljen her

Frivilligbasen er åbnet
DRC's nye frivilligdatabase, Frivilligbasen, er åbnet. Her kan alle frivillige logge ind og redigere i profiloplysninger. Koordinatorer, formænd og -kvinder kan desuden redigere oplysninger på gruppeniveau. Du logger ind på frivilligbasen.flygtning.dk med den emailadresse, du oplyste, da du tilmeldte dig som frivillig. Spørgsmål om Frivilligbasen kan rettes til din regionskonsulent.

Beskeder fra Frivilligbasen
Vi er i øjeblikket i gang med oprydningsarbejde i Frivilligbasen, og du kan derfor risikere at modtage nogle mailbeskeder fra systemet om, at du nu er med i den ene aktivitet og fjernet fra en anden. Se bort fra disse notifikationer.

Skab tryghed i forbindelse med genåbningen
Frygten for coronasmitte kan sætte sig særligt stærkt blandt flygtninge og genaktivere traumer. Er du i kontakt med flygtninge, der har store bekymringer, f.eks. i forhold til igen at bevæge sig ud i samfundslivet, opfordrer vi dig til at videreformidle information om DRC's corona-hotline, der formidler sundhedsmyndighedernes fakta om corona-virus på 25 forskellige sprog. Du finder kontaktinformation til coronahotline her

25 spørgsmål og svar om flygtninge
DRC Dansk Flygtningehjælp har opdateret den lille klassiker, der giver svar på væsentlige spørgsmål om flygtninge, 25 spørgsmål og svar om flygtninge. Du kan rekvirere det nye eksemplar hos din regionskonsulent eller downloade den her

Dage med corona
Hvordan har flygtninge oplevet corona-epidemien? Det vil Nationalmuseet gerne have indblik i som del af den landsdækkende dokumentationsindsamling, museet lige nu gennemfører under titlen Dage med corona. Kender du flygtninge, der har lyst til at dele deres historier, videoer eller billeder, kan du henvise dem til Nationalmuseets hjemmeside her

Med venlig hilsen
DRC Dansk Flygtningehjælp Frivillig
Bente Bækgaard

 Nyt fra DFH 25. marts 2020:

Nu åbner Lektiehjælp Online til børn og unge
Børn og unge med flygtningebaggrund kan nu få hjælp til lektierne i hjemmeskolen af DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige. Kontakten mellem barn og lektiehjælper skabes i den lukkede Facebookgruppe DRC Lektiehjælp Online.

Fortæl flygtninge om Lektiehjælp Online
Vi opfordrer alle frivillige til at sprede budskabet om DRC Lektiehjælp Online blandt flygtninge ved at videresende information og dele det på diverse digitale platforme.

Del denne side på digitale platforme: DRC Lektiehjælp Online

Del på mail: Flyer til flygtninge om Lektiehjælp Online

Vil du være lektiehjælper online?
Du er velkommen til at melde dig som online lektiehjælper. Alle frivillige, som DRC har indhentet børneattest på, kan umiddelbart optages i gruppen. Frivillige, som DRC ikke har indhentet børneattest på, kan give os tilladelse til at indhente den ved at følge instrukserne på siden her. Du beder om at blive optaget i gruppen her.

Læs mere om om DRC Online Lektiehjælp her

Læs gode råd fra psykolog Helena Lund om, hvordan man støtter børn med flygtningebaggrund under corona-epidemien her.

God fornøjelse i Online Lektiehjælpen

Mange hilsner
DRC Dansk Flygtningehjælp - Frivillig
Bente Bækgaard

Del siden