August

I foråret måtte vi aflyse en planlagt kanotur, som i stedet blev fuldført den 21. august, hvor vejret var rigtigt fint.

I slutningen af august startede alle aktiviteter op efter en sommerferien.

Tilstrømningen til lektiecaféerne er stigende, og i november meldtes der om mangel på frivillige til alle aktiviteter.

Oktober

Generalforsamlingen

ultimo oktober forløb med et moderat fremmøde i forhold til medlemsantallet, som har passeret 100.

Der blev valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen i stedet for de afgående, Marianne Bach, Susanne Jakobsen og Hanne Macsay (kasserer), mens Hanne Larsen (hidtil suppleant) blev valgt som fast medlem.

Ny bestyrelse:

Grethe Oxenbøll, formand.
Birgit Preuss, næstformand,
Jens-Erik Petersen, (ny) kasserer.
Inga Fuhrmann
Conny Christoffersen
Hanne Larsen
Charlotte Falstrup (ny)
Birthe Dannerfjord (ny), suppleant.

Revisor: Jens Andersen (genvalg), revisorsuppleant: Tom Borgmann (genvalg).

November

Den 13/11 inviterede Birkebjergkirken til fernisering på vores udstilling "Sam-X i ord og billeder", som vil kunne ses indtil medio januar.

De sidste to onsdage i november er der julemandsgavepakkedage i forbindelse med årets største begivenhed, hvortil tilmeldingslisterne hurtigt blev fuldttegnede, og flere familier desværre måtte skuffes pga pladsmangel.

 

Del siden