CSR - er kommet for at blive

Styrk din virksomheds

sociale,
samfundsmæssige og etiske profil.


Som virksomhed
har I gennem Sam-X' integrationsarbejde en god mulighed for at gøre noget ved jeres virksomheds CSR-profil (Corporate Social Responsibility).

Som virksomhed
vil I ikke alene påtage jer et socialt ansvar udadtil i lokalområdet, I vil også vise jeres etiske ansvarlighed indadtil blandt medarbejderne.

Måden 
jeres virksomhed eller arbejdsplads kan skærpe CSR- profilen på er fx ved sponsering af forskellige aktiviteter eller arrangementer i integrationsøjemed.

En anden mulighed
er at få direkte kontakt til en af de mange flygtninge og indvandrere i lokalområdet, som ikke har foden indenfor på jobmarkedet, men som hver især har en række faglige og personlige kompetencer at byde på.

Og I har måske lyst til
at lade en medarbejder være mentor for en ung nydansker f.eks. via et jobtilbud eller en løntilskudsansættelse. 

Fra Sam-X' side
kommer vi gerne ud og fortæller jer lidt mere om vores profil, ligesom I er velkomne til at besøge os ved de ugentlige aktiviteter.

Kontakt
vores formand: Grethe Oxenbøll
tlf. 5573 3866, mob. 4089 4503
goxenboell@stofanet.dk

Klar til afgang

Klar til afgang

Del siden