Del siden

Hvad:

Hjælp til dansk, lektier i andre fag, brevtolkning, sprogstøtte og personlig hjælp.

Tovholder:

Mandag: Jens-Erik Petersen

2335 8602

Torsdag: Jacob Olsen

4248 8031

.  

 
HJÆLP TIL DANSK og LEKTIECAFÈ


 MANDAG    kl. 15-17   og

 TORSDAG  kl. 15-17

Hvor:


På Biblioteket

(oven over Kvickly) i café-området bag udstillingsrummet (X-rummet)

"KVINDEKLUB"

 "Nørkleklubben"

Hver anden TIRSDAG (i ulige uger) - kl. 19-21

Hvor
"Værestedet" (se bykortet på separat side) i stueetagen, Birkebjergcentrets samlingssal.
OBS! Indgang bag den udvendige metaltrappe.

Hvad
En hyggelig, international aftencafé, hvor indfødte og nydanske kvinder strikker, hækler og hygger sig over en kop te.

ØVRIGE AKTIVITETER:

Vi hjælper også

  • med at matche danske netværkspersoner/-familier med flygtninge til nytte og glæde for begge parter.   

Vi yder
 

  • bisidder-assistance af forskellig art i forbindelse med skriftlig eller personlig kontakt med myndigheder, bank eller andet.

Aktivitetsoversigt

Tovholder:
Hanne Macsay,                    tlf.    
    4115  0261.Lektiehjælp på Sprogcenter Næstved,   

NB! Fra  23/10-2023 på Nygårdsvej 110.       

Tlf.   29638941