Sam-X er en registreret frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp, som yder gratis hjælp til flygtninge og indvandrere i Næstved Kommune.

Sam-X har en samarbejdsaftale med Næstved Kommune, og vi arbejder tæt sammen med integrationsteamet for at løse integrationsopgaven i kommunen bedst muligt.

Fødselsdag
Den 24. oktober 2007 havde Sam-X stiftende generalforsamling efter i mange år at have været en navnløs frivilliggruppe.

På generalforsamlingen den 11. oktober 2021, blev foreningen nedlagt, men vi fortsætter som en frivilliggruppe direkte under DRC, med navnet:

"Frivilliggruppen Sam-X - en del af Dansk Flygtningehjælp"

 Da vi er en gruppe af frivillige, betaler vi ikke kontingent, da alle jo giver af deres fritid og kræfter!


Efter generalforsamlingen 2021 har vi ingen bestyrelse, men har to kontaktpersoner:
 

Sara Yousif

Jens Erik Petersen  (kasserer)

 Medlemmerne er
en gruppe frivillige med meget forskellig baggrund. Vi er ca. 100 medlemmer i alle aldre, nogle er pensionister, nogle på arbejdsmarkedet, andre er under uddannelse; men alle har et ønske om af et godt hjerte at gøre en forskel til gavn for vores nye medborgere.
Vi har det herligt - føler, at vi gør gavn og får så meget igen🙂.

Formål og idégrundlag 

Det handler om integration.

  Gruppen arbejder på grundlag af Dansk Flygtningehjælps formålsparagraffer og regler.
Alle frivillige har underskrevet en aftale med Flygtningehjælpen og de fleste også en børneattest. Flygtningehjælpen tilbyder løbende gratis relevante kurser til de frivillige.

Vores formål:
Vi arbejder vi på at få flygtninge og indvandrere til at føle sig godt tilpas i lokalområdet og hjælpe dem til en god tilværelse i Danmark som ligeværdige medborgere.

Og så har vi et godt samarbejde med Næstved kommunes Job- & Integrationscenter, formaliseret via en samarbejdsaftale, den første per 8/8-10 blev i december 2014 afløst af en ny, revideret aftale.

I 2010 blev 1. samarbejdsaftale imellem Sam-X og kommunens Job- & Integrationscentret endelig underskrevet.

I 2010 blev 1. samarbejdsaftale imellem Sam-X og kommunens Job- & Integrationscentret endelig underskrevet.

Del siden