Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en løs frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.


Del siden

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Hvis du vil vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig i en af vores aktiviteter ellervil være netværksperson, så klik  på "Kontakt os" og send en mail, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Du kan evt. kontakte mig direkte.)


Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Frivilliggruppen Sam-X

- en del af Dansk Flygtningehjælp.

"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.

Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Tlf. 52531183

Sara Yousif

sara.yousif@gmail.com
og

Tlf. 23358602

Jens-Erik Petersen

jep.sam-x@stofanet.dk

OPSLAGSTAVLEN:

 NB! Vi er nu igen klar med  mandags- og torsdagslektiecaféen på Næstved Bibliotek  og i  Nørkleklubben

Normalt vil vores aktiviteter i "Frivilliggruppen Sam-X - en del af DRC" ellers se således ud:

  •  Lektiecafé mm. på Næstved Bibliotek mandag og torsdag kl. 15-17

  . Lektiehjælp mm. på Sprogcenter Næstved,

    Kasernevej 20

  • og "Nørkleklubben" hveranden tirsdag (ulige uger) i Birkebjergparken kl. 17-21

Nyt fra Dansk Flygtningehjælp 27. februar 2023:

Stærkt samarbejde mellem aktører var afgørende for succesfuld modtagelse af ukrainske flygtninge, viser ny rapport

En ny rapport fra KL, Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp, som offentliggøres i dag, tegner et billede af en ekstraordinær situation omkring modtagelsen af de mange ukrainske flygtninge og et tæt og fleksibelt samarbejde mellem staten, asylcentre, kommuner, civilsamfundsorganisationer og private aktører. Rapporten opsamler viden og erfaringer omkring den historisk store tilstrømning af flygtninge og giver en række anbefalinger til modtagelse af flygtninge i Danmark i fremtiden.


Madpuljen genåbner

Som frivilliggruppe i DRC Dansk Flygtningehjælp kan man søge støtte til at etablere eller videreføre et madfællesskab, hvor man kan samles om glæden ved at tilberede et måltid mad sammen. Man kan søge støtte til gentagende madarrangementer eller til afholdelse af enkeltarrangementer i mindre omfang ved særlige lejligheder, eller hvis man har andre gode ideer, hvor mad er omdrejningspunktet.

Der kan søges op til 4.000 kr. per frivilliggruppe.

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2023.


Kronik om årsdagen for invasionen i Ukraine

I morgen, fredag den 24. februar, er det et år siden, krigen i Ukraine eskalerede. Knap seks millioner mennesker er fordrevet internt i Ukraine, mens otte millioner ukrainere er flygtet til andre lande i Europa. 34.000 af dem har nu fået ophold i Danmark.

Mange ukrainske flygtninge er faldet godt til i Danmark. Det er fantastisk at se, hvad vi kan som land, når vi står sammen. Men vi må ikke glemme, at ukrainerne har mange af de samme udfordringer som andre flygtninge.

Sådan skriver Direktør i DRC Dansk Flygtningehjælp, Kenneth Flex og chef for Viden og Udvikling i DRC Dansk Flygtningehjælp, Mette Blauenfeldt i en kronik i Jyllandsposten d. 20. februar 2023.


Ny evaluering af Venner Viser Vej

"De er søde mennesker. De er min familie her i Danmark. Jeg kan ikke sige mere, for når jeg har sagt, at de er min familie, så siger det alt,"fortæller Ahmad, som er matchet med Ole og Bodil i Odense.

En stor evaluering af projektet Venner Viser Vej er netop lanceret, og resultaterne er gode. Evalueringen bygger på 70 interviews med flygtninge, frivillige, kommunale samarbejdspartnere m. fl. Vi har i DRC Dansk Flygtningehjælp længe kendt til de gode effekter, som frivillige netværksfamilier/netværkspersoner har for flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund, når det gælder om at falde til i et samfund, komme ind på arbejdsmarkedet og at finde et nyt netværk.

Med evalueringen af Venner Viser Vej, som er et projekt DRC Dansk Flygtningehjælp driver sammen med Røde Kors, har vi nu også andres ord for at netværksfamilier bare virker. Evaleringen er udført af det eksterne bureau ALS Research.

Vil du læse hele evalueringen, kan du finde den her på vores fælles side om projektet:https://www.rodekors.dk/venner-viser-vej/om-projektet#evaluering


Landsdækkende undersøgelse af ukraineres trivsel i Danmark

Hvis du, som frivillig, har kontakt til ukrainere i Danmark, er du måske blevet opmærksom på, at de alle har modtaget et spørgeskema i deres e-boks. I sidste uge udsendte Institut for Psykologi ved Københavns Universitet et spørgeskema til alle ukrainere, der er kommet til landet siden februar 2022.

Undersøgelsen er en del af projektet "Ukrainere i Danmark: baggrund, livsbetingelser og mentalt helbred", som Københavns Universitet står bag. De vil gerne undersøge, hvordan nyankomne ukrainere har det, og i hvilken grad, der er mentale sundhedsproblemer, som kan kræve en indsats. Sidst på året vil de gentage undersøgelsen og dermed opnå viden om udviklingen over tid, og dermed danne grundlag for, hvilke indsatser der kan være hensigtsmæssige.

Hvis undersøgelsen skal give et retvisende billede af ukrainernes forhold og trivsel i Danmark, er det vigtigt, at der er mange der deltager. Derfor kan du som frivillig hjælpe med at udbrede kendskabet til undersøgelsen, forklare og opfordre dem til at besvare den. Spørgeskemaet bliver udsendt af Danmarks Statistik via e-boks, og besvares via linket i mailen.


Invitation til gratis fyraftensmøde

I anledning af Kvindernes internationale kampdag inviterer DRC Dansk Flygtningehjælp til fyraftensmøde den 8. marts kl. 16-17:30 i Borgergade 10, 5. sal. På mødet dykker vi ned i oprøret og kvindekampen i Iran, der minder os om kvinders styrke og mod og trækker internationale tråde til kampen for ligestilling også i det danske asylsystem. Vi undersøger kvinders mulighed for at få beskyttelse i Danmark og tilgangen til en mere kønssensitiv fortolkning af Flygtningekonventionen.

Oplægsholdere på dagen er:

-Eva Singer, Asylchef i DRC Dansk Flygtningehjælp
-Louise Holck, direktør ved Institutet for Menneskerettigheder
-Lene Mølgaard, just hos DRC Dansk Flygtningehjælp
-Shahin Aakjær, forfatter og kandidat i Mellemøststudier, har rejst i og været bosat i Iran.


Nyt kursus om ændret asylpraksis for afghanske kvinder/piger.

Vi har netop lagt et nyt kursus om flygtningenævnets nye asylpraksis vedrørende afghanske kvinder/piger i kursusprogrammet.

På dette kursus kan du høre mere om dansk asylpraksis for afghanske kvinder og mænd og introduceres for den bagvedliggende menneskerettighedssituation i Afghanistan. Herudover kan du høre mere om, hvilken betydning den nye asylpraksis kan få for afghanske statsborgere, der er i Danmark, herunder den store gruppe afghanere, som blev evakueret fra Afghanistan til Danmark i sensommeren 2021.


Følg os på Facebook

Kurser for frivillige

Ledige stillinger

Kontakt medarbejdere i DRC Frivillig

Afmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsmail fra DRC Integration

Projekt Ny mor i Danmark fortsætter og udvides

Projektet Ny mor i Danmark har de seneste to år været med til at opbygge frivilligbårede peer-to-peer netværk for kvinder med flygtninge- og ikke-vestlig indvandrerbaggrund. Takket være støtte fra Ole Kirk's Fond kan mange flere babyer og deres mødre blive del af projektet de næste tre år.

Projektet udvides til ti kommuner på landsplan, og vil i samarbejde med frivillige, sundhedsplejen og lokale boligsociale enheder give endnu flere babyer en tryg start på livet via deres mødre og netværket.

Indtil videre har projektets frivillige koordinatorer haft en massiv andel i at møde de behov, som mødrene har i denne ofte sårbare periode i deres liv. De frivillige koordinatorer har været med til at forebygge barselsisolation og ensomhed hos mange af mødrene, og deltaget i at fremme et netværk, så mødrene bedre kan genkende deres egne og deres babyers behov og muligheder i samfundet.

"Når jeg har været ude i gruppen og ser hvad der sker, så oplever jeg, at denne her rytme og forudsigelighed, alt det som foregår helt inde i det enkelte barns kropslige erfaringsgrundlag, det giver jo et løft på en helt anden måde end den mundtlige vejledning, hvor man bliver fortalt at "du skal gøre sådan og sådan."

- Citat fra sundhedsplejerske, Anne Houmann Johansen, som har fulgt projekt Ny mor i Danmark i de senste to år.


Midlertidigt børnetilskud stopper i 2023

Det midlertidige børnetilskud trådte i kraft den 1. januar 2020, og er blevet udbetalt automatisk til økonomisk udsatte børnefamilier siden da. I november blev der fremsat et lovforslag om en forlængelse i 2023, men der var ikke politisk flertal for lovforslaget. Derfor stopper udbetalingerne af midlertidigt børnetilskud desværre i 2023.

Har man ret til tilskud for november 2022, får man pengene udbetalt i januar 2023. Har man ret til tilskud for december 2022, får man pengene udbetalt i februar 2023. Det skyldes, at betalingerne er bagudrettede. Man vil få et brev, hvis man har ret til at få pengene. Herefter bliver midlertidigt børnetilskud ikke udbetalt længere.

I det nye regeringsgrundlag fra december 2022 står, at de midler der skulle være brugt på det midlertidige børnetilskud i 2023, vil blive afsat som en pulje på ca. 300 millioner kr til økonomisk udsatte børnefamilier. Det er endnu ikke klart, hvornår og hvordan de midler vil blive udbetalt i praksis - og om man selv skal søge om dem. Vi håber, at der snart kommer mere hjælp til de økonomisk udsatte, og vi holder skarpt øje med, hvad der bliver besluttet.

Børne- og ungeydelsen er højere i første kvartal.

Folketinget vedtog i september 2022 en vinterhjælpepakke, som man får udbetalt automatisk, hvis man er berettiget til den.

Det aktuelle beløb, som kommer til udbetaling, er afhængigt af den enkeltes situation f.eks. hvis man deler børne- og ungeydelsen med den anden forælder, eller hvis ens barn fylder 18 år i første kvartal af 2023. Hvis man har et barn under 15 år, så kan man få op til 660 kr. ekstra i januar. Hvis man har et barn på 15 år eller over, så kan man få op til 220 kr. ekstra i januar, februar og marts, da ydelsen udbetales hver måned i forhold til de unge.

Derudover er der også et optjeningsprincip på børne- og ungeydelsen, som har indflydelse på, hvor meget nyankomne flygtninge m.fl. kan få. Det betyder, at man skal have boet i Danmark, Grønland eller på Færøerne i mindst 6 år indenfor de seneste 10 år for at have retten til det fulde beløb af børne- og ungeydelsen. Hvis man ikke har det, så vil man i stedet få en procentdel af beløbet, som stiger gradvist pr. halvår. Denne delvis ret til børne- og ungeydelsen gælder også for det ekstra beløb, der bliver udbetalt i første kvartal af 2023.Få mere viden om livet med PTSD

Tag med når 'En af os'-ambassadør Farah deler sin personlige historie om at have PTSD. Sammen med Mikkel Aaen, psykolog ved Psykiatrisk Center Ballerup, vil hun give indblik i, hvad PTSD er, og viden om, hvad man selv og ens pårørende, kan gøre for at håndtere det.

Mennesker med PTSD kan føle sig løsrevet og fremmedgjort fra andre mennesker. De kan opleve øget årvågenhed, og være nødt til at undgå sanseindtryk og situationer, der genudløser traumet – alt sammen svære udfordringer i nære relationer, på arbejdet og for livskvaliteten – så hvordan finder man veje og håb, når man har PTSD tæt inde på livet, og hvorfor er løsningen aldrig "at man bare kan tage sig sammen"?

Arrangementet bliver streamet på Facebook Live. Du kan se live-streamen ved at gå ind på dette event på dagen. Hvis du melder dig til som 'Going', vil Facebook også sende dig en påmindelse.


Ny russisksproget podcast om livet som ny i Danmark

Tre af DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige har sammen udgivet en spritny podcast-serie om livet i Danmark - set med ukrainske øjne. Podcasten hedder 'We moved to Denmark'. Yulia, Ira og Anya er tre seje frivillige i Ottiliahus Welcome House i København, som nu også kan kalde sig podcast-værter. De kom selv til landet nogle år før krigen, og har derfor erfaring med, hvad det vil sige at være helt ny i et samfund og kultur, som er anderledes end, det man kommer fra. Serien er tænkt som en hjælp til andre, der flytter hertil fra Ukraine, med tips og gode råd, som kan gøre livet her lettere. Podcasten er på russisk, så hvis du kender ukrainere her i Danmark, som også taler russisk, kan du med fordel dele podcasten med dem via linket.

Podcasten er lavet i samarbejde med Frekvens Media og Rakkerpak Productions, som har været så søde at stille studie og udstyr til rådighed.
Find svar på spørgsmål om flygtede ukrainere
Flere og flere flygtede ukrainere ankommer nu til Danmark, og mange ønsker at hjælpe dem. Dansk Flygtningehjælp har lanceret en side, hvor man kan finde svar på spørgsmål om blandt andet opholdstilladelse, husly og transport i forhold til ukrainerne. Siden bliver løbende opdateret. Find siden her

Lovgivninghåndbog opdateret
Lovgivningshåndbogen Den med paragrafferne er netop blevet opdateret. Håndbogen giver overblik over en række af de regler, og vilkår, der vedrører flygtninge, familiesammenførte og indvanderere. Find håndbogen her

Med venlig hilsen

Dansk Flygtningehjælp Frivillig
Bente Bækgaard

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Vi anbefaler, at personer, som inden for de kommende år skal ansøge om permanent opholdstilladelse, søger rådgivning i en af frivilligrådgivningerne, idet en ansøgning om tilskud til varme og el kan have betydning for afgørelsen i en sag om permanent opholdstilladelse. Find kontaktinfo til frivilligrådgivningerne her