Del siden

Her forsøger vi at fortælle om os selv og vores arbejde, og her kan du følge med i vores aktiviteter, se vores billeder og evt. skrive en hilsen i gæstebogen.

Hvis du vil vide mere, evt. overvejer at være med som frivillig i en af vores aktiviteter ellervil være netværksperson, så klik  på "Kontakt os" og send en mail, hvorefter du snarest muligt vil blive kontaktet. (Du kan evt. kontakte mig direkte.)


Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Mandagsholdet på biblioteket i funktion.

Frivilliggruppen Sam-X

- en del af Dansk Flygtningehjælp.

"Co-existence or no existence"
  skrev Piet Hein.

Ja, vi tror altså på SAM-EKSISTENS, dvs. samarbejde, gensidig respekt og ligeværd som afgørende for, om integrationen lykkes, og vi gør vores bedste for at yde en kvalificeret indsats med det for øje. 

Tlf. 52531183

Sara Yousif

sara.yousif@gmail.com
og

Tlf. 23358602

Jens-Erik Petersen

jep.sam-x@stofanet.dk

OPSLAGSTAVLEN:

 NB! Vi er nu igen klar med  mandags- og torsdagslektiecaféen på Næstved Bibliotek  og i  Nørkleklubben

Normalt vil vores aktiviteter i "Frivilliggruppen Sam-X - en del af DRC" ellers se således ud:

  •  Lektiecafé mm. på Næstved Bibliotek mandag og torsdag kl. 15-17

  . Lektiehjælp mm. på Sprogcenter Næstved, Kasernevej 20

  • og "Nørkleklubben" hveranden tirsdag (ulige uger) i Birkebjergparken kl. 17-21

Nyt fra Dansk Flygtningehjælp 12. januar 2023:

Projekt Ny mor i Danmark fortsætter og udvides

Projektet Ny mor i Danmark har de seneste to år været med til at opbygge frivilligbårede peer-to-peer netværk for kvinder med flygtninge- og ikke-vestlig indvandrerbaggrund. Takket være støtte fra Ole Kirk's Fond kan mange flere babyer og deres mødre blive del af projektet de næste tre år.

Projektet udvides til ti kommuner på landsplan, og vil i samarbejde med frivillige, sundhedsplejen og lokale boligsociale enheder give endnu flere babyer en tryg start på livet via deres mødre og netværket.

Indtil videre har projektets frivillige koordinatorer haft en massiv andel i at møde de behov, som mødrene har i denne ofte sårbare periode i deres liv. De frivillige koordinatorer har været med til at forebygge barselsisolation og ensomhed hos mange af mødrene, og deltaget i at fremme et netværk, så mødrene bedre kan genkende deres egne og deres babyers behov og muligheder i samfundet.

"Når jeg har været ude i gruppen og ser hvad der sker, så oplever jeg, at denne her rytme og forudsigelighed, alt det som foregår helt inde i det enkelte barns kropslige erfaringsgrundlag, det giver jo et løft på en helt anden måde end den mundtlige vejledning, hvor man bliver fortalt at "du skal gøre sådan og sådan."

- Citat fra sundhedsplejerske, Anne Houmann Johansen, som har fulgt projekt Ny mor i Danmark i de senste to år.


Midlertidigt børnetilskud stopper i 2023

Det midlertidige børnetilskud trådte i kraft den 1. januar 2020, og er blevet udbetalt automatisk til økonomisk udsatte børnefamilier siden da. I november blev der fremsat et lovforslag om en forlængelse i 2023, men der var ikke politisk flertal for lovforslaget. Derfor stopper udbetalingerne af midlertidigt børnetilskud desværre i 2023.

Har man ret til tilskud for november 2022, får man pengene udbetalt i januar 2023. Har man ret til tilskud for december 2022, får man pengene udbetalt i februar 2023. Det skyldes, at betalingerne er bagudrettede. Man vil få et brev, hvis man har ret til at få pengene. Herefter bliver midlertidigt børnetilskud ikke udbetalt længere.

I det nye regeringsgrundlag fra december 2022 står, at de midler der skulle være brugt på det midlertidige børnetilskud i 2023, vil blive afsat som en pulje på ca. 300 millioner kr til økonomisk udsatte børnefamilier. Det er endnu ikke klart, hvornår og hvordan de midler vil blive udbetalt i praksis - og om man selv skal søge om dem. Vi håber, at der snart kommer mere hjælp til de økonomisk udsatte, og vi holder skarpt øje med, hvad der bliver besluttet.

Børne- og ungeydelsen er højere i første kvartal.

Folketinget vedtog i september 2022 en vinterhjælpepakke, som man får udbetalt automatisk, hvis man er berettiget til den.

Det aktuelle beløb, som kommer til udbetaling, er afhængigt af den enkeltes situation f.eks. hvis man deler børne- og ungeydelsen med den anden forælder, eller hvis ens barn fylder 18 år i første kvartal af 2023. Hvis man har et barn under 15 år, så kan man få op til 660 kr. ekstra i januar. Hvis man har et barn på 15 år eller over, så kan man få op til 220 kr. ekstra i januar, februar og marts, da ydelsen udbetales hver måned i forhold til de unge.

Derudover er der også et optjeningsprincip på børne- og ungeydelsen, som har indflydelse på, hvor meget nyankomne flygtninge m.fl. kan få. Det betyder, at man skal have boet i Danmark, Grønland eller på Færøerne i mindst 6 år indenfor de seneste 10 år for at have retten til det fulde beløb af børne- og ungeydelsen. Hvis man ikke har det, så vil man i stedet få en procentdel af beløbet, som stiger gradvist pr. halvår. Denne delvis ret til børne- og ungeydelsen gælder også for det ekstra beløb, der bliver udbetalt i første kvartal af 2023.Få mere viden om livet med PTSD

Tag med når 'En af os'-ambassadør Farah deler sin personlige historie om at have PTSD. Sammen med Mikkel Aaen, psykolog ved Psykiatrisk Center Ballerup, vil hun give indblik i, hvad PTSD er, og viden om, hvad man selv og ens pårørende, kan gøre for at håndtere det.

Mennesker med PTSD kan føle sig løsrevet og fremmedgjort fra andre mennesker. De kan opleve øget årvågenhed, og være nødt til at undgå sanseindtryk og situationer, der genudløser traumet – alt sammen svære udfordringer i nære relationer, på arbejdet og for livskvaliteten – så hvordan finder man veje og håb, når man har PTSD tæt inde på livet, og hvorfor er løsningen aldrig "at man bare kan tage sig sammen"?

Arrangementet bliver streamet på Facebook Live. Du kan se live-streamen ved at gå ind på dette event på dagen. Hvis du melder dig til som 'Going', vil Facebook også sende dig en påmindelse.


Ny russisksproget podcast om livet som ny i Danmark

Tre af DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige har sammen udgivet en spritny podcast-serie om livet i Danmark - set med ukrainske øjne. Podcasten hedder 'We moved to Denmark'. Yulia, Ira og Anya er tre seje frivillige i Ottiliahus Welcome House i København, som nu også kan kalde sig podcast-værter. De kom selv til landet nogle år før krigen, og har derfor erfaring med, hvad det vil sige at være helt ny i et samfund og kultur, som er anderledes end, det man kommer fra. Serien er tænkt som en hjælp til andre, der flytter hertil fra Ukraine, med tips og gode råd, som kan gøre livet her lettere. Podcasten er på russisk, så hvis du kender ukrainere her i Danmark, som også taler russisk, kan du med fordel dele podcasten med dem via linket.

Podcasten er lavet i samarbejde med Frekvens Media og Rakkerpak Productions, som har været så søde at stille studie og udstyr til rådighed.
Find svar på spørgsmål om flygtede ukrainere
Flere og flere flygtede ukrainere ankommer nu til Danmark, og mange ønsker at hjælpe dem. Dansk Flygtningehjælp har lanceret en side, hvor man kan finde svar på spørgsmål om blandt andet opholdstilladelse, husly og transport i forhold til ukrainerne. Siden bliver løbende opdateret. Find siden her

Lovgivninghåndbog opdateret
Lovgivningshåndbogen Den med paragrafferne er netop blevet opdateret. Håndbogen giver overblik over en række af de regler, og vilkår, der vedrører flygtninge, familiesammenførte og indvanderere. Find håndbogen her

Med venlig hilsen

Dansk Flygtningehjælp Frivillig
Bente Bækgaard

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Nyt fra Dansk Flygtningehjælp februar 2022:

DRC er klar til at hjælpe ukrainske flygtninge
Dansk Flygtningehjælp er dybt bekymret over situationen i Ukraine. I et interview fra TV2 kan du høre generalsekretær Charlotte Slente fortælle om Dansk Flygtningehjælps humanitære bistand i Ukraine, og de scenarier organisationen forbereder sig på. Se interviewet her
Læs om Dansk Flygtningehjælps arbejde i Ukraine her

Situationen i Ukraine vil øge et i forvejen stort humanitært behov
Angrebet på Ukraine vil kun forværre situationen for den ukrainske befolkning, som allerede i otte år har lidt under konflikten med Rusland. Dansk Flygtningehjælp forudser, at konflikten vil øge behovet for humanitær hjælp til civile. Læs mere her.

Kursus for hverdagstolke
Hvis du tolker som en del af din frivillige indsats i Dansk Flygtningehjælp, kan du nu tilmelde dig introduktionskurset for Hverdagstolke. På kurset vil du få viden om tolkeetiske rammer og blive introduceret til både fysisk tolkning samt video- og telefontolkning. Du vil desuden få gode råd til, hvordan du i praksis sikrer kvaliteten af din tolkning og mulighed for at sparre med de øvrige frivillige tolke om problemstillinger, erfaringer m.m. Læs mere her

Venner øger samfundsdeltagelsen
Flygtninge bliver bedre til dansk, forbedrer deres beskæftigelsessituation og deltager mere aktivt i samfundslivet, når de har en frivillig ven eller venskabsfamilie. Sammen med øget trivsel og større samfundsforståelse er det nogle af de foreløbige resultater i et nyt evalueringsnotat om Venner Viser Vej. Notatet viser også, at Venner Viser Vej både lykkes med at skabe kontakt til nyankomne flygtninge og de flygtninge, der har været i landet i længere tid, men også at bestræbelserne på at etablere sig i udsatte boligområder har vist sig sværere end forventet. Læs hele notatet her

Henvis flygtninge til Dansk Flygtningehjælps rådgivninger
Dansk Flygtningehjælp driver syv Frivilligrådgivninger rundt om i landet, hvor flygtninge, indvandrere og deres familier kan få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationsloven. Rådgiverne vejleder eksempelvis om familiesammenføring, fornyelse af opholdstilladelser, permanent ophold og indfødsret. De kan også hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og vejlede om klagemuligheder. Find oversigt over landets rådgivninger her

Du kan ikke besvare dette nyhedsbrev, men du er velkommen til at skrive til frivillig-sekretariatet på frivillig@drc.ngo

Med venlig hilsen
DRC Dansk Flygtningehjælp Integration
Bente Bækgaard

Januar 2022:

Nyt kursusprogram til frivillige
Vil du have ny inspiration til at drive samtaletræning online eller styrke den gode trivsel i frivilliggruppen? Eller vil du vide mere om integrationslovgivningen, flygtninge fra DR Congo eller evakuerede fra Afghanistan? Så tag et kig i forårets kursusprogram. Vi afholder online kurser frem til marts og lancerer derefter kurser med fysisk fremmøde.Kursusprogrammet ligger her og opdateres igen i løbet af marts måned.

Sådan søger man tilskud til høje el- og varmeregninger
Regeringen har lanceret en ny varmepakke, som skal afbøde nogle af konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stilledede borgere, f.eks. personer, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. DRC Dansk Flygtningehjælps integrationsfaglige seniorkonsulent Sine Hav har forfattet et notat, hvor man blandt andet kan finde oplysninger om, hvem der kan søge, og hvordan man søger. Find notatet her

Vi anbefaler, at personer, som inden for de kommende år skal ansøge om permanent opholdstilladelse, søger rådgivning i en af frivilligrådgivningerne, idet en ansøgning om tilskud til varme og el kan have betydning for afgørelsen i en sag om permanent opholdstilladelse. Find kontaktinfo til frivilligrådgivningerne her

Ny rapport om det frivillige engagement i Danmark
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har netop lanceret Frivilligrapporten 2019-2021, som belyser en række af de arenaer, hvor danskernes frivillige engagement og det sociale arbejde i Danmark er i spil. Rapporten stiller blandt andet skarpt på de udfordringer, som de små og mellemstore landsdækkende foreninger oplever at stå overfor.Find rapporten her

Tillykke til Flygtningehjælpens Frivilliggruppe i Fredericia
Gruppen kan i år fejre 25 års jubilæum. I anledningen af jubilæet har ugeavisen Elbobladet interviewet den 59-årige Martin Mehrdad Goshtasbi, som var en af de første, der i sin tid fik glæde af hjælpen fra frivillige hos Dansk Flygtningehjælp i Fredericia. Læs artiklen her

DRC: Udviklingspolitikken bør bekæmpe klimaforandringer – ikke klimamigranter
Klimaforandringer tvinger mennesker på flugt, men skræmmebilleder om antallet af fremtidige klimamigranter kan misbruges til at understøtte politiske mål om at bekæmpe irregulær migration, eksempelvis ved at forskanse grænser. Det gør hverken noget godt for klimaet eller for mennesker, der må søge sikkerhed på tværs af grænser, skriver Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp i netmagasinet Altinget. Læs indlægget her

Du kan ikke besvare dette nyhedsbrev. Men du er velkommen til at skrive til frivillig-sekretariatet på frivillig@drc.ngo

Med venlig hilsen
DRC Dansk Flygtningehjælp Integration
Bente Bækgaard

Nyt fra DRC Dansk Flygtningehjælp pr 1.maj 2021:

Kommunalt kan-og-skal-papir er opdateret
DRC Dansk Flygtningehjælp har opdateret det uundværlige dokument, Kan-og-skal-papiret, der gør det lettere for frivillige at gennemskue, hvad kommunen kan gøre, og hvad kommunen skal gøre i forhold til flygtninge. Find det opdaterede dokument her

Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus
Flere flygtninge får i øjeblikket inddraget deres opholdstilladelser i Danmark. Få overblik over de centrale emner, der i særlig grad knytter sig til de flygtninge, som er i risiko for at miste deres opholdstilladelser, i et opdateret notat fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som du finder her

Info til flygtninge om forlængelse og inddragelse af opholdstilladelser
Er du i kontakt med flygtninge, der har brug for information om forlængelse og/eller inddragelse af opholdstilladelser, eller vil du selv gerne have mere viden om emnet? Så kan du med fordel videreformidle og/eller læse DRC Dansk Flygtningehjælps infohæfte om emnet. Du finder det på dansk her, og på arabisk her

Bisidder-tilbud til flygtninge
Er du i kontakt med flygtninge, som er indkaldt til samtale hos Udlændingestyrelsen med henblik på forlængelse/inddragelse af opholdstilladelser? Så har den/de pågældende personer mulighed for at få en bisidder fra DRC Dansk Flygtningehjælps bisidderkorps med til samtalen. Læs mere her

Kursus for frivillige om inddragelse af opholdstilladelser
Vil du vide mere om myndighedernes inddragelse af opholdstilladelser? Så kan du tilmelde dig vores kursus den 18. maj 16-17:30, der sætter fokus på emnet. Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Åbent brev til Holstebros S-borgmester fra lokale frivillige
I Holstebro har Eva Hallgren og Kirsten Pedersen fra Holstebro Frivilliggruppe sammen med et lokalt medlem af det lokale integrationsråd, skrevet et åbent brev til kommunens borgmester, hvori de beder ham om at påvirke politikerne på Christiansborg til at stoppe sager om inddragelser af opholdstilladelser. Læs brevet her

Hvorfor vil Faeza ikke rejse? Lyt til podcast fra DR
Faeza Satouf er en af de syriske flygtninge, der netop har fået besked på at rejse tilbage til Damaskus. I 2014 flygtede hun fra det krigshærgede Syrien i en overfyldt flygtningebåd. Men nu vurderer danske myndigheder, at der er så sikkert i Damaskus, at hun ikke længere har grund til at opholde sig i Danmark. Hør Faeza Satouf fortælle sin historie her.

Med venlig hilsen
DRC Dansk Flygtningehjælp Integration
Bente Bækgaard

OBS! Frivilligrådgivningen i Næstved lukker!

 Maj 2020

Kære alle

Ja, I læser rigtigt. Vi har desværre besluttet at stoppe Rådgivningen her i Næstved. 

De frivillige rådgivere har ikke længere mulighed for at fortsætte med rådgivning på "Lær dansk" på Kasernevej i Næstved, og det har heller ikke været muligt at finde andre kompetente personer, som kunne tage over. 

Derfor har vi desværre - i samråd med Dansk Flygtningehjælp - set os nødsaget til at lukke for aktiviteterne fremover.

Der er fortsat rådgivning i Ringsted - og København, hvortil der så må henvises.

Her er et link til Dansk Flygtningehjælps hjemmeside med information om frivilligrådgivningerne:

_______________________________________________________________________________________________________

Netværkspersoner/-familier søges
til flygtningefamilier & enlige i Næstved og omegn !
 
Vi har meget positive erfaringer med velforberedte, gode match imellem danskere og nydanskere. Integrationen bliver i den grad optimeret ved disse match, så vi vil sætte stor pris på en henvendelse fra dig/jer, som kunne tænke sig at høre mere herom og evt. tilmelde sig.

Fødselsdag:
Den 24.10.2007 blev Sam-X oprettet som officiel forening af en mindre flok frivillige, som i en årrække havde arbejdet som en løs frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.


Senest opdateret d. 08.03.2018